Dåb

Et barn kan få tillagt navn ved dåb eller navngivning.
I begge tilfælde kontakter man sognepræst Else Korsholm.

I tilfælde af dåb aftales der dato for dåb og den forudgående dåbssamtale. En dåb vil typisk finde sted i forbindelse med en søndagsgudstjeneste.

Ved samtalen skal præsten oplyses om barnets navn og cpr-nummer, samt navn og adresse på gudmoder/gudfader og faddere.
Gudmoder/gudfader og faddere skal selv være døbt.

Der kan altid ske dåb, selvom barnet er tidligere navngivet.

dåb 1