Såfremt du måtte have nogle spørgsmål, skal du ikke tøve med at kontakte os ud fra nedenstående informationer

Formand
Grete Møller
Tlf.:23 71 15 75
Mail: gralmoller@gmail.com
2014-03-12 12.54.55
Kasserer
Poul Erik Kandrup
Tlf.:22 12 17 10
Mail: pekandrup@get2net.dk
2014-03-30 09.54.48
Sekretær & Webmaster, Næstformand
Helle Merete Neumann
Tlf.: 26 27 75 53
Mail: hellemerete@gmail.com
hm1
Bestyrelsesmedlem
Mette Larsen-Jensen
Tlf.: 41 56 90 05
Mail: mette@casa-m.dk
Foto er på vej
Bestyrelsesmedlem
Søren Jacobsen
Mail: sorenlene@gmail.com
Tlf.: 23 25 62 33
2014-03-12 12.58.08
Suppleant
Poul Jørgensen
Mail: pouljoergensen@c.dk
poul
Kontaktperson & Præst
Else Korsholm
Mail: erk@km.dk
Tlf.: 48 39 00 24
else
Kirkeværge
Mette Vibeke Ørbech
Mail: metvib@yahoo.dk
Tlf.: 20 14 36 32
2014-03-12 12.55.10

Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark, og 99,9 % er medlem af Landsforeningen.

Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati.

Rådet vælges for fire år ad gangen og består af 5-15 læg-medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således  har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse, at være forvaltningsmyndighed, at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken (bortset fra præsterne), at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg), at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.