Personale

Sognepræst: Else KorsholmSygehusvej 5 Esbønderup
3230  Græsted
Tlf.48 39 00 24
Træffes bedst tirsdag-fredag 11-12
Mandag fridag.

Kirkesanger: Anna Jonsson annajonsson30@hotmail.com

Organister: Christian Rønn og Kim Eriksen.

Graver: Lene Persson, Graverhuset Villingerødvej 36 (tlf: 49 71 85 43). Træffes bedst tirsdag og torsdag kl. 11-11.30

Kirkeværge: Mette Vibeke Ørbech metvib@yahoo.dk

Præstesekretær: Gitte Hougaard (Træffes onsdag og fredag kl. 15.30-17.00 i præstegården)