Forside

Velkommen

Kirkerne er nu igen åbne og vi kan holde gudstjenester 

- dog under lidt andre forhold end vi plejer. I Villingerød kirke kan vi samles 60 personer til gudstjeneste, vielser, bisættelser og begravelser i kirken. Ved handlinger udendørs er der ikke længere begrænsninger på deltagerantallet.

Jeg står naturligvis til rådighed for samtaler og sjælesorg og kan træffes på tlf. 48390024.

 

Vi søger ny organist i Villingerød og Esbønderup kirker

En deltidsstilling som organist ved Esbønderup og Villingerød kirker er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter. Stillingen er på 13 timer pr. uge

Organisten forventes som udgangspunkt at varetage følgende opgaver:

- Understøtte og lede menighedens salmesang

- Fungere som en kompetent sparringspartner for sognets præst og anden organist

- Spille til sangeftermiddage i Esbønderup kirke hver 14. dag

Tovholder i tilrettelæggelsen og afviklingen af kirkens orgelundervisning

- Børnekorsleder

- Fleksibel i tilrettelæggelse af de 14 dages arbejdsperioder med kirkens anden organist og fordeling af hverdagstjenester, lørdagsbryllupper og ferie

Ansættelsen sker ved Esbønderup sogns menighedsråd. Amsættelse af PO-organist i henhold til overenskonst mellem Kirkeministeriet, CO10 centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater, jf. kirkeministeriets cirkulære af 26. september 2013.

Aftalen kan ses på folkekirkenpersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættlse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Løn og rådighedstillæg i henhold til overenskomsten, herunder forhandling af kvalifikationstillæg.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel-og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 303.653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet. Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (nutidskroner for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn samt rådighedstillæg er oplyst for en fuldtidsstilling (i nutidskroner pr. 1.42020) og kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Organist Christian Rønn tlf.: 27103393

Formand for Esbønderup menighedsråd Carl Bruun tlf.: 21752836

Formand for Villingerød menighedsråd Grete Møller tlf.: 23711575

Ansøgningen med relevante bilag stiles til Esbønderup og Villingerød menighedsråd og sendes til sognepræst Else Korsholm på mail erk@km.dk eller pr. brev til Sygehusvej 5, 3230 Græsted. Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 31. august. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 38. menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.

 

 

 

Følg os på Facebook