Barnefødsel

Ved fødsel skal man ikke foretage sig noget, hvis man er gift. Der kommer automatisk meddelelse fra jordemoder/sygehus om, at et barn er født.

Er man ikke gift, skal man indgive omsorgs- og ansvarserklæring, som medfører fælles forældremyndighed. Dette gøres via www.borger.dk og skal gøres senest 14 dage efter fødslen. Kirkekontor og præst får så automatisk besked om denne faderskabssag