Dødsfald

Ved dødsfald rettes der normalt henvendelse til en bedemand/bedemandsforretning, som herefter foretager det videre fornødne og kontakter en præst. Man kan også selv kontakte sognepræsten, Else Korsholm.

Hvis den døde var medlem af folkekirken, aftaler man detaljerne omkring begravelsen med præsten. Sammen med præsten vælger man, hvilke salmer der skal synges. Man taler om, hvad præsten skal sige i sin tale over afdøde, og om hvorvidt man selv skal holde en kort tale ved kisten. 

Via borger.dk skal man indtaste personlige oplysninger i en dødsanmeldelse – bl.a. det man har aftalt med præsten. En bedemand kan også være behjælpelig med dette.

Begravelsen eller bisættelsen skal finde sted senest 8 dage efter dødsfaldet.

Kirkelig begravelse/bisættelse:

Var afdøde medlem af Folkekirken kontaktes en af sognets præster, og de pårørende mødes med ham/hende og taler om begravelsen/bisættelsen.

Ikke-kirkelig begravelse/bisættelse:

Var afdøde ikke medlem af Folkekirken, vil dette normalt blive tolket som et ønske fra den pågældende om en borgerlig begravelse/bisættelse – dvs. uden medvirken af det kirkelige personale.