Grøn Kirke

 

 

                VILLINGERØD NATURHAVE

                                     2022

 

Først var her natur, så blev der mark, så kom kirken i 1906 med kirkegård og en stor græsplæne, som krævede at blive slået regelmæssigt. I reformations-jubilæumsåret plantede vi et træ. Men der var stadig alt for meget græs, mere end loven krævede, vi skulle have i reserve, hvis… Så besluttede vi at fjerne græsset, og i foråret 2021 rykkede gartner og biolog Kurt Bjerregaard Christensen og hans dygtige team fra Klima 3000 ind og med sig havde de 70 vilde, danske planter. Det er jo planter, der havde været her i flere tusinde år, velkendt med klima og meget påskønnet af vore insekter, men sommeren blev meget tør, og de måtte have ekstra hjælp. Der kom så også uindbudte gæster flyvende udefra, og også dem måtte vi forholde os til, men ellers er det forhåbningen, at når først det hele er kommet godt i gang, så kan det i meget høj grad klare sig selv. Har vi fået at vide.

Planterne er sat efter en nøje plan, med blomster i mange farver, som tiltrækker insekter og dermed andet liv. Under jorden vil biodiversiteten vokse som følge af en stigende mængde rødder og andet organisk materiale. De blandede buske og træer vil give føde- og levemulighed for andre, mindre dyr og vil især i vintertiden betyde en positiv forandring i forhold til… græsplænen.  Opbygning af muldlag, humusindhold og levende biomasse under jorden vil medføre lagring af CO2 i mange år.  

Og så er haven jo heller ikke større, bare 800 kvm. Som en parcelhushave!  Men det kunne være en begyndelse, der fører andet med sig, som når man planter et træ! Det skulle også gerne blive kønt at se på, og man kan da også glæde sig over den sproglige opfindsomhed bag navngivningen af blomsterne – rene sprogblomster.  Der er navneskilte – for måske genkender du ikke alle 70 planter! 

Villingerød Kirke blev i 2020 en del af netværket GRØN KIRKE, i respekt for skaberværket.  I 2022 bliver kirkegården også GRØN KIRKEGARD.

Haven blev indviet d. 19. september 2021 af Biskop Peter Birch. Ved indvielsen medvirkede også formanden for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, Carl Bruun. 

 

Ved siden af vores naturhave har vi udgravet et lille stykke jord i form af en Ibsskal (Skt. Jakobsskal). Flere vil genkende den fra Caminoen i Spanien. I skallen har vi sat 17 danske planter, der alle har bibelske navne. Her finder du Kristtjørn, Jakobsstige, Skt. Peters nøgler – og også Judaspenge…Se selv efter. Vi arrangerer i øvrigt selv pilgrimsvandringer i omegnen, altså mere beskedne.

 

VILDE PLANTER I BIODIVERSITETSHAVEN

 

Akeleje

Alm. Bjørneklo

Alm. Løvefod

Alm. Røllike

Anisisop

Bakkenellike

Bibernelle

Blodrød Storkenæb

Blå Anemone

Broget Aster

Engelskgræs

Engnellikerod

Ensidig Klokke

Farvegåseurt

Fladkravet Kodriver

Flodtidsel

Gul Snerre

Gærdevalmue

Hjortetrøst

Hulkravet Kodriver

Hvis Anemone

Hvis Okseøje

Knoldet Mjødurt

Kommen

Kornblomst

Korsknap

Krans Salvie

Kvæsurt

Kællingetand

Langbladet Ærenpris

Liljekonval

Lodden Timian

Lægebaldrian

Martsviol

Nikkende Kobjælde

Nældeklokke

Nøgleblomstret Klokke

Oksetunge

Oreganum

Pengebladet Fredløs

Pomerans Høgeurt

Prikbladet Perikum

Purløg

Ramsløg

Rosen Katost

Skotsk Timian

Skovjordbær

Skovløg

Skovmærke

Skovstorkenæb

Skt. Hansurt

Stor Frytle

Storblomstret Kodriver

Strudsvinge

Trævlekrone

Vild Løg

Vårlathyrus

Skovabild

Benved

Æblerose

Klitrose

Hyld

Tørst

Slåen

Druehyld

Spidsløn

Hvidtjørn

Dugpil

Havtorn

Alm. Ene

 

 

Kristtjørn

Adam og Eva (subst. med Hulrodet Lærkespore)

Jakobsstige

Prikbladet Perikum/Johannesurt

Markkarse/Salomons Lysestage

Liljekonval/Liljen fra dalen

Judaspenge

Hulkravet Kodriver/Skt. Peters Nøgler

Fladkravet Kodriver/Skt. Peters Nøgler

Storblomstret Kodriver/Skt. Peters Nøgler

Dansk Ingefær/Aronsstav

Gul Snerre/Maria Sengehalm

Al. Stedmoder/Treenighedsblomst

Klinte

Skt. Hansurt

Djævelsbid

Broget Asters