Menighedsråd

 

Såfremt du måtte have nogle spørgsmål, skal du ikke tøve med at kontakte os ud fra nedenstående informationer

Formand

Grete Møller

Tlf.: 23 71 15 75
Mail: gralmoller@gmail.com

Kasserer

Poul Erik Kandrup

Tlf.: 22 12 17 10
Mail: pekandrup@get2net.dk

Næstformand

Helle Merete Neumann

Tlf.: 26 27 75 53
Mail: hellemerete@gmail.com

Kirkeværge
Anne Katrine Holm (Sysser)
mail: birkely1993@gmail.com

Menighedsrådsmedlem

Søren Jacobsen

Tlf.: 23 25 62 33
Mail: sorenlene@gmail.com

Kontaktperson & Præst

Else Korsholm

Tlf.: 48 39 00 24
Mail: erk@km.dk

Menighedsrådsmedlem:

Mette Vibeke Ørbech

mail: mvo33@hotmail.com

Menighedsrådene er den mindste demokratiske enhed i folkekirken. Der findes godt 2.000 menighedsråd i Danmark, og 99,9 % er medlem af Landsforeningen.

Menighedsrådet er omdrejningspunktet for det lokale folkekirkelige demokrati.

Rådet vælges for fire år ad gangen og består af 5-15 læg-medlemmer samt sognets præster. Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer, der således  har direkte indflydelse på sognets menighedsråd.

Menighedsrådet er sognets kirkelige ledelse. Opgaverne spænder vidt, fra ledelsesopgaver til beskyttelse af kulturværdier. Det er bl.a. menighedsrådenes opgave at arbejde for gode vilkår for evangeliets forkyndelse, at være forvaltningsmyndighed, at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken (bortset fra præsterne), at beskytte kulturværdier (bygninger og anlæg), at være menighedens repræsentanter i den lokale styrelse af kirke og kirkegård.